KOUČINK

Moje nejčastěji využívaná služba. Tady jsem užitečný mým klientům, pokud bloudí v labyrintu života a hledají směr, potřebují s věci ujasnit a načerpat energii.